Fiestas en Rías Baixas

Turismo litoral

Bouzas

Onde o mar chegaba ata a porta da casa

Conservou sempre o título de Vila que lle outorgou no ano 1778 o rei Carlos III

Bouzas expresa o auténtico carácter mariñeiro das Rías Baixas como poucos recunchos da provincia de Pontevedra. Esta localidade foi independente de Vigo ata o ano 1904 e a día de hoxe aínda conserva un carácter e unhas tradicións que a fan única e a diferencian do resto da cidade.

Bouzas

No ano 1778, o rei Carlos III outorgoulle o título oficial de Villa, que non chegou a perder a pesar de anexionarse a Vigo

No ano 1778 o rei Carlos III outorgoulle o título oficial de Villa, o cal non chegou a perder a pesar de anexionarse a Vigo. Pero a súa singularidade remóntase a moitos anos atrás, pois xa no ano 1501 Bouzas tiña dereito de libre comercio no porto e exención de aranceis aduaneiros, alfolín e depósito de sal, para que o Gremio do Mar puidese salgar sen limitación.

A súa praia urbana e o seu centro histórico empedrado imprímenlle un carácter moi especial e gran parte da vida do barrio concéntrase hoxe ao redor do paseo marítimo, desde o que se pode admirar a beleza dos seus edificios e a silueta dos estaleiros. Nas rúas máis antigas, como Alfolís, aínda se conservan as construcións de estrutura tipicamente mariñeiras a cuxa porta chegaba o mar en tempos pasados.

vilas mariñeiras...